Algemene Voorwaarden

digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten (ebooks en online cursussen) die te koop worden aangeboden op www.mountainbikevibes.be.

Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de webshop van veganistischkoken.be houdt in dat je deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 6 of 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op mountainbikevibes.be geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Toegang tot het aangekochte product wordt na de succesvolle betaling ervan automatisch via email geleverd.

1.3 Alle digitale producten van Mountainbikevibes zijn na aankoop online beschikbaar via e-mail of op community.mountainbikevibes.be Hiervoor ontvangt de koper logingegevens waarna hij/zij op community.mountainbikevibes.be de aankoop kan raadplegen en/of downloaden.

De koper heeft daarbij het recht tot 24/7 online toegang tot zijn/haar aankoop.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Moutainbikevibes De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.mountainbikevibes.be beschikbaar vóór en op het moment dat je een product bestelt. Tijdens het bestelproces dien je deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Mountainbikevibes.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van veganistischkoken.be. De koper verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Mountainbikevibes garandeert dat de aan jouw geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Mountainbikevibes is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. De koper is daarbij zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan veganistischkoken.be. Daarnaast is de koper ook verantwoordelijk voor het juist instellen van zijn/haar PC en eventueel aanwezige programma’s zoals o.a. firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat de aan de koper verstuurde berichten en digitale producten probleemloos ontvangen kunnen worden.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Mountainbikevibes berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Mountainbikevibes.be geldt geen recht van retour. Het annuleren van reeds uitgevoerde en online geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk. Een bestelling kan vanzelfsprekend wel door de koper geannuleerd worden indien er nog geen betaling en/of aflevering van het product heeft plaatsgevonden.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door mountainbikevibes.be vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in België.

Voor bijkomende vragen kan je via email of telefonisch contact met ons opnemen:

mountainbikevibes.be | info@mountainbikevibes.be | Tel. +32 485 95 30 12

Share this post